70-lecie unicestwienia społeczności żydowskiej Iwieńca

9 czerwca 2012 r. społeczeństwo Iwieńca wraz z  nielicznymi członkami miejscowej społeczności żydowskiej oraz gośćmi z Mińska i Witebska odnotowało smutną  datę: 70-lecie akcji unicestwienia getta żydowskiego. Około 800 pozostałych przy życiu Żydów regionu Puszczy Nalibockiej (oprócz mieszkańców Iwieńca w miejscowym getcie byli przymusowo zgromadzeni także Żydzi Kamienia, Wołmy, Rubieżewicz, Derewny i Nalibok) zostało rozstrzelanych przez nazistów nad rowem w uroczysku Piszczugi niedaleko od północnego skraju Iwieńca dnia 8 czerwca.1942 r.

Występujący na żałobnym zgromadzeniu, zorganizowanym przy nieocenionym wsparciu władz lokalnych - przewodniczącego Rady Miasteczka Iwieniec Siergiej Reut, dyrektor Muzeum Historii i Kultury Żydów na Białorusi Wadim Akopian, redaktor naczelny "Miszpoha" Arkady Szulman, miejscowi kombatanci, podkreślili potrzebę zachowania pamięci o ofiarach hitlerowskiego terroru, aby utrzymać dialog i zrozumienie między różnymi narodowościami i wyznaniami na Białorusi.

Żydzi stanowili około połowy przedwojennego miasteczka Iwieniec, zajmowali się handlem i rzemiosłem, trudnili się też przemysłem leśnym. Puszcza Nalibocka, rozciągająca się w pobliżu, dała schronienie, a także możliwość walki wielu sprawnym fizycznie przedstawicielom społeczności żydowskiej, w oddziałach partyzantki  sowieckiej (w tym w wyjątkowym oddziale żydowskim) a nieliczni z nich także w polskim oddziale Armii Krajowej. Wykazali oni  znamienny przykład oporu wobec nazizmu z bronią w ręku.

relacja oparta na tekście
Aleksandra Biełego,

http://www.ivenec.eu/