Zgrupowanie
Stołpecko - Nalibockie
Armii Krajowej

Drugie wydanie podstawowej książki
o partyzantce w Puszczy Nalibockiej w okolicach Iwieńca: "Partyzanci Trzech Puszcz" A.Pilcha

Skorowidz Spisu Żołnierzy
Zgrupowania S-N AK

II wyd.Spisu Żołnierzy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK
         
opracował uł / por.
       Witold Grzybowski
Warszawa 2014,
ISBN 978-83-940061-0-5

Z wstępu: Spis Żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK wyd. II.

Skrót historii Zgrupowania
kpr./por. Longin Kołosowski „Longinus” i uł/por. Witold Grzybowski „Kot”

Tygodnik Powszechny 1978 r.:

Powstanie Iwienieckie  
19 czerwca 1943 r.

st. sierż. pchor. Paweł Kosowicz „Orzechowski”

Marian Podgóreczny "Żbik"
Zgrupowanie Stołpecko – Nalibockie AK:  Oszczerstwa i Fakty.
Wywiad z dowódcą Zgrupowania, cichociemnym, mjr Adolfem Pilchem
ps. „Góra”, „Dolina”

Marian Podgóreczny "Żbik"
"Na koniu i pod koniem"

Marian Podgóreczny "Żbik"
"DOLINIACY":

1."Za Niemnem"

2."Niepodległa Rzeczpos- polita Kampinoska"

3."Śladami majora Hubala"

Józef Kuźmiński "Tank"

"Z Iwieńca i Stołpców do Białegostoku"

ks. mjr Mieczysław Suwała  „Oro"

„Boże, coś Polskę" w Puszczy Nalibockiej

Operacje przeciwko Armii Krajowej w sierpniu 1944 r

 

70-ta rocznica bitrwy pod Jaktorowem

 

Kazimierz Krajewski:

"Powstanie Iwienieckie i zapomniane boje w Puszczy Nalibockiej"
str.31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 z
Biuletyn Informacyjny AK nr 5/2013

Mapa ziemi iwienieckiej

Strona pod auspicjami
Towarzystwa Rodu Plewako

 

zob. także (w j. ang):

Jozef J. Niedzwiecki, "Szary", "Lawina" 1919-1989
- The Stalin's Secret Order.

"The Other Side of Bravery"
members of the Bielski Resistance
Camp, Took Part in an NKVD Attack on a Unit of the Polish Home Army