Michał i Jadwiga Jermakowie z synami Mieczysławem i Stefanem w Iwieńcu, 1938 r.
na odwrocie podany adres zamieszkania: Iwieniec, ul. Kościuszki nr 32