zbiorowe zdjęcie Iwieńczan - prawdopodobnie szkoła w Iwieńcu w latach 30-tych. Widać harcerzy w mundurach, księdza i kierownika szkoły