Mieczysław Jermak w 1943  r., oparty o rower w towarzystwie nieznanych osób