M(ieczysław?) Łańko

podpisane: "napamiontke Kochanemu Koledze M Reutu
(mąż pierwszej córki Kołaczyków Jadwigi ) daje M. Łańko