Pododdziały iwienieckiego garnizonu Korpusu Ochrony Pogranicza podczas uroczystości państwowej na ul. 3-Maja w Iwieńcu, lata 1930-te
(ulica ta jesienią 1929 r. była przygotowana dopiero do brukowania).

ze zbiorów Faustyny Sosnowskiej

zob.:
zdjęcie wcześniejszej defilady
KOP w tym samym miejscu