Akt Inwentarza Dóbr Iwieńca JWW Sołłohubów Star[ostów] Eyszyskich
JW De Romanies

 

 

 

Roku Tysiąc Siedemset Osiemdziesiątego

Miesiąca Junyi [czerwca] Dziewiątego dnia ...

 

 

 

 

 

Michał Świętorzecki Pułkownik i Podstarości Grodowy Województwa Mińskiego

Antoni Szymański Skarbnik Lidzki ? 

Aleksander baron de Soldenhoff Generał Major Wojsk Koronnych, szambelan JKM

Abraham de Romanieu Generał Lejtnant Wojsk Rosyjskich

Jerzy Sołłohub, starosta ejszyski