Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki w dniu 24 września 1929 r. wizytował Iwieniec.
Na zdjęciu w samochodzie Rolls Royce z proporcem Prezydenta przed hotelem Central w Iwieńcu

Zdjęcie z albumu rodziny gen. Józefa Gizy
opublikowane uprzednio na str. 95 miesięcznika "Sądeczanin"
nr 14-15 (marzec 2009) ISSN 1899-3443

 

zob. oczekiwanie na Prezydenta