Jesień była okresem, w którym odbywały się często zawody konne. Uczestniczyli w nich oficerowie, podoficerowie i ułani 2 Szwadronu KOP,
który mieścił się tuż obok strażnicy. Lokalne derby gromadziło miejscową socjetę na wzniesionej przez żołnierzy brzózkowej trybunie.

Maria Giza-Pogórska, Wspomnienia


po prawej stoi ppłk Józef Giza, dziewczynka po lewej, obok matki i brata - autorka wspomnień, Maria Giza-Podgórska