Dowódca 6 baonu Józef Giza (stoi z lewej) odbiera meldunek. Po prawej mur kościoła i klasztoru oo. Franciszkanów w Iwieńcu pw. św. Michała Archanioła.
Zdjęcie ze zbiorów rodziny gen. Józefa Gizy opublikowane uprzednio na str. 94 miesięcznika "Sądeczanin" nr 14-15 (marzec 2009) ISSN 1899-3443