zdjęcie zbiorowe wykonane w Toruniu na placu św. Katarzyny. Po lewej sierżant Korpusu Ochrony Pogranicza z Iwieńca. W tle widać kościół pw. św. Katarzyny,
a dalej zaczynają się kamienice starego miasta. Osoby ze zdjęcia stoją twarzą do ówczesnych koszar (obecnie gimnazjum i liceum ogólnokształcące).

w pierwszym szeregu drugi z prawej i jedyny w czapce okrągłej - Leon Napierała z KOP Dawidgródek (były Powstaniec Wielkopolski pochodzący z Grodziska Wlkp.)

ze zbiorów pana Krzysztofa Bielskiego
identyfikacja lokalizacji zdjęcia pan Łukasz Rojko
identyfikacji Leona Napierały przez  jego wnuka
pana Ireneusza Mochnacza z Poznania