Dowódcy KOP Iwieniec

1.mjr Franciszek Studziński - od X.1924 r. do 21.VII.1927r.,

2.mjr Stanisław Brzeziński, p.o. dowódcy od 22.VII.1927 r., do 05.X.1927 r. (mianowany dowódcą mjr Kazimierz Niedźwiecki faktycznie dowództwa nie objął)

3.mjr/ppłk Józef Giza – od 06.X.1927r. do IV.1931r.,

4.mjr Aleksander Kulczyński – od V.1931r. do 1932 r.

6.mjr Franciszek Brożek – od 1934r. do 1937r., /+ Charków/,

7.ppłk Bolesław Gancarz – 8.IV.1937 r. do 31.V.1939 r.

8.mjr Jan Styliński – od 1.VI.1939 r. do 2.IX.1939r.,

9.kpt Edward Nowrat – od 3.IX.1939 r. do IX.1939r. (po poddaniu batalionu na południe od Lidy, zastrzelony na miejscu wraz ze swym zastępcą)

na podstawie książki Tomasza Głowińskiego
"Zapomniany Garnizon - Oddziały KOP w Iwieńcu w latach 1924 -1939"
zestawił Zbigniew Wołocznik.