6 Batalion KOP Iwieniec

 1. ppłk Józef Giza (03.03.1887 - 16.08.1965)
  - Dowódca 6 Batalionu KOP w Iwieńcu  od 1.09.1927 – 31.03.1931
  -
  Dnia 1 czerwca 1927 roku dotrzymał awans z kapitana na stopień majora.
  Dnia 1 stycznia 1929 roku awansowano go na stopień podpułkownika
  - We wrześniu 1944 r. Józef Giza mianowany został generałem brygady

   

 2. mjr Jan Styliński - KOP Iwieniec - w składzie  Dowództwa 35 DP  III/207
   

 3. kpt. Mieczysław PODGÓRSKI, (16.01.1896 Drohobycz),
  - lekarz, baon KOP "Iwieniec"
  - zamordowany w Katyniu w 1940 r., nr 2913
   

 4. kpt. Leonard Niemirowicz - Szczyt ur. 15/27.03.1900r. w Mitawie w Kurlandii 
  - batalion KOP Iwieniec
  - zamordowany w Katyniu 1940 r. nr 10305

   

 5. rtm Ksawery Wejtki - szwadron Kawalerii KOP Iwieniec*
  - udział w  kampanii wrześniowej 1939 r., wycofując się bez walk z nieprzyjacielem dotarł w całości do granicy litewskiej, przekraczając ją.
   

 6. rtm. Gwidon Salomon (szwadron kawalerii KOP Iwieniec)
   

 7. plut Józef Chmiel - KOP Iwieniec  udział w kampanii wrześniowej 1939r. - aresztowany przez NKWD więziony w Juchnowskim Więzieniu - zaginął w 1940 roku

*/ Warto wspomnieć nieco szerzej o sporcie konnym mającym ogromy walor wychowawczy, który rozwijał się w szwadronach kawalerii KOP, m.in. ekipa oficerów kawalerii KOP zdobywała mistrzostwo w mistrzostwach jeździeckich Wojska Polskiego – „ Militari” [1936, 1937 – zespołowo]. Ponadto corocznie urządzano konkursy hippiczne o mistrzostwo Korpusu . Do grupy aktywnych jeźdźców należeli , m.in. rtm. Gwidon Salomon (szwadron kawalerii KOP "Iwieniec", później "Druja")."

opr. Zbigniew Wołocznik
2009.07.14