Orkiestra dęta batalionu KOP w Iwieńcu pod kierownictwem kapelmistrza ppor. Anatola Arendta latem 1939 r.

Oprócz objętej w końcu 1938 r. orkiestry dętej nowy kapelmistrz sformował za zgodą dowódcy batalionu KOP
również orkiestrę symfoniczną, chór męski i zespół rewelersów.

ze zbiorów Anatola Arendta jr.