Iwieniec 4 VII 1939 r., Orkiestra Symfoniczna Batalionu KOP (Korpusu Ochrony Pogranicza) w Iwieńcu,
pod kierownictwem kapelmistrza, ppor. Anatola Arendta (po lewej).

Z inicjatywy Kapelmistrza wiosną 1939 r. dowódca KOP w Iwieńcu oprócz istniejącej orkiestry dętej
zaakceptował utworzenie wojskowej orkiestry symfonicznej, która debiutowała 3 maja 1939 r.,
a w lipcu tego roku odbyła trzytygodniową turę koncertową po okolicznych wsiach i miasteczkach,
a w sierpniu - członkowie orkiestry pojechali na wycieczkę do Poznania i nad morze.

 

ze zbiorów Anatola Arendta jr.