orkiestra dęta KOP w marszu

 ze zbiorów wnuka p. Mieczysława Jermaka - p. Krzysztofa Bielskiego