Mieszkucie  5.)  

wieś i folwark, powiat miński, nad bezimiennym dopływem Dublenczyka,
w 2 okręgu policyjnym rakowskim, gminie iwienieckiej, w parafii katolickiej dawniej iwienieckiej, po kasacie (1867 r.) kamieńskiej; dziedzictwo Jaworskich;
34 włók obszaru [tj. powyżej 570 ha], w miejscowości niezbyt leśnej, ku zachodowi pochylonej, w glebie dobrej.

ze Słownika Geograficznego
(1885 r.) t. VI.,  str. 362 Mie

Wg spisu własności ziemskiej pow. mińskiego w roku 1901 wydanie Aleksandra Zaliwaki str. 83 poz. 340, folwark był własnością rodziny Jaworskich od 20.09.1858 r., czyli od począwszy od Franciszka ojca Ludwika

 

zdjęcia:

dwór w Mieszkuciach, lata 1930-te

Jaworscy w maj. Mieszkucie, lata 1920-te

rodzina Jaworskich, Mieszkucie,  1935 r.

 

Cytowania literaturowe:

wszystkie zdjęcia zostały udostępnione
przez inż. Adama Jaworskiego