spis części tej książki                                                                         dalszy tekst