Osoby zakonne mieszkające w klasztorze oo. Franciszkanów w Iwieńcu
podczas wizytacji w 1804 r.