oo. Franciszkanie konwentualni z odnowionego w 1939 r. klasztoru w Iwieńcu,
w pierwszym rzędzie od lewej: o. Adolf Waluk, o. Alfons Neumann

identyfikacja  osób o. Witold  Gral OFMConv.

                                               ze zbiorów p. Krzysztofa Bielskiego
- wnuka p. Mieczysława Jermaka
                                                                                                                wszelkie prawa zastrzeżone