REWIZYJNA WIADOMOŚĆ O ZAKONNIKACH KLASZTORU IWIENIECKIEGO za 1795 ROK 
Państwowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku, 333-9-1

WIADOMOŚĆ
Roku 1795 Miesiąca Augusta N.S. V.S. Guberni Mińskiej Powiatu
Zawilejskiego znajdującego się w Miasteczku Iwieńcu Klasztoru Rzymsko Katolickiego
Zakonu Franciszkańskiego należącego do Diecezji Wileńskiej pod zawiadowaniem Księdza
Stefana Niewiarowskiego Prowincjała. Przełożony pomienionego Klasztoru ksiądz Jan Adrianów Zaleski na mocy wydanego 1794 roku dnia 23 czerwca JEJ IMPERATORSKIEJ MOŚCI
i do publicznej wiadomości podanego ukazu, dałem tę wiadomość o Zakonnikach
w pomienionym Klasztorze najrzetelniej nie wyłączając ani jednegoLata zakonników


Przełożony Zakonu Jan Adrianów [syn] Zaleski
ze szlachty
51
Gwardian
*1744 +1809-05-06
Ksiądz Bonawentura Adrianów syn Zaleski
ze szlachty 44
Profesor Teologii Moralnej
*1751 +1797-10-27
Ksiądz Karol Iwanowicz Michałowski
ze szlachty 33
Kaznodzieja
*1762
Ksiądz Benedykt Wasilewicz Makowski
ze szlachty 62
Emeryt Duchowny
1733 +1795-09-04
Ksiądz Andrzej Franciszków Czaki
ze szlachty 44
Odbywający powinności klasztorne
*1751
Ksiądz Stefan Iwanowicz Patkowski
ze szlachty 34
Przy kościele parafialnym będący
*1761
Ksiądz Antoni Kazimirów Dąbrowski
ze szlachty 32
Odbywający powinności
*1763
Ksiądz Rajmund Pawłowicz Kozłowski
ze szlachty 27
Odbywający powinności
*1768
KLERYCY
Kleryk Aleksander Tomaszów Martynowicz
ze szlachty 26
Uczeń Teologii Moralnej
*1769
Kleryk Rajmund Stefanów Wojtkiewicz
ze szlachty 24
Uczeń Teologii Moralnej *1771 +1806-05-01
BRACIA ZAKONNI
Brat Gaspar Pawłów Rutkowski
ze szlachty 66
Zakrystian
*1729 +1810-03-25
Brat Feliks Bazylów Łazarewicz
ze szlachty 50
Prokurator w konwencie
*1745 +1806-06-06
NIAB w Mińsku, 333-9-1, wyszukał St. Zwierzyński, dopełnił L.Benedyktowicz, opr. W. Kaleczyc,
weryfikował St.J. Plewako
daty śmierci 
wg nekrologów


Kopia dokumentu udostępniona w Internecie (podał p. A.A. Pszczółkowski, dziękujemy)