Duchowieństwo dekanatu  Iwieniec

 

- zakonne (oo. Franciszkanie)

oraz diecezjalne i laikat

Dekanat miński na początku XX wieku w "Naszych Kościołach".

 

 
 

Książka o dekancie dokszyckim
"Wskrzeszenia na pograniczu dwóch światów"

o. Jana Fibka OFMCap.,
uczestnika Forum Iwienieckiego
(gdzie można zapytać Autora o książkę)

 

www.iwieniec.eu