artykuł został opublikowny
na www.iwieniec.eu

Medal "Grosz Iwieniecki"

Z okazji 70-tej rocznicy Powstania Iwienieckiego zaprojektowany został i wybity w niewielkiej ilości egzemplarzy Grosz Iwieniecki,
medal wykonany  przez plastyka Walerego Kolesińskiego, dla upamiętnienia 70-tej rocznicy Powstania Iwienieckiego.

Rewers medalu/monety przedstawiony został w formie polskiego, żołnierskiego identyfikatora - nieśmiertelnika,
w języku białoruskim i polskim, wraz z skrótem nazwy Armia Krajowa i datą Powstania.

W dniu 3 lutego 2015 r. medal w postaci 1 Grosza Iwienieckiego trafił do Wirtualnego Muzeum

http://myvimu.com/exhibit/54674433-214-70-rocznica-powstania-iwienieckiego-1943