Herb Hrabstwa Iwienieckiego może być używany jako herb pełny – wraz z trzymaczami i szarfą z podpisem (zalecane) lub jako herb właściwy – wyłącznie tarcza herbowa z zawartymi na niej elementami.

Herb Hrabstwa Iwienieckiego, jak każdy herb terytorialny, znajduje się w domenie publicznej, może być stosowany do użytku prywatnego, dla oznaczania przynależności terytorialnej obiektów lub pochodzenia przedmiotów, bez ograniczeń w tym względzie, w tym do celów promocyjno-gospodarczych.

Herb Hrabstwa Iwienieckiego nie może być jednak przyjęty – w całości czy części – jako herb, markę lub logo graficzne jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego.

Herb Hrabstwa Iwienieckiego może zostać jednakże przyjęty, jeśli zajdzie taka potrzeba, jako herb jednostki administracyjnej na tym obszarze powstałej, w szczególności herb powiatu (angielskie county = hrabstwo) lub rejonu.

Używanie herbu Hrabstwa Iwienieckiego w celach medalierskich i numizmatycznych wymaga licencji Towarzystwa Rodu Plewako, lub podmiotu, któremu ten herb prawnie by przysługiwał.

Herb Hrabstwa Iwienieckiego ustanowiony został Uchwałą Towarzystwa Rodu Plewako, ponieważ jednostka ta obecnie prawnie i administracyjnie nie istnieje, zatem żadna władza publiczna nie mogłaby go ustanowić.

Stanisław J. Plewako
Prezes  Towarzystwa Rodu Plewako

zob.(biał.): inauguracja herbu hrabstwa iwienieckiego
podczas jarmarku św. Michała w Iwieńcu 2-X-2011

W dniu 9 marca 2016 r. powstała - w składzie 3 osobowym - Społeczna Komisja ds. herbu Hrabstwa Iwienieckiego. 

Przewodniczącym Komisji został dr Aleksander Bieły z Marcinowej Gęsi k/ Iwieńca 
Członkiem Komisji został pan Dionizy Sałasz, http://salasz.livejournal.com/ i http://hramy.com/
Członkiem Komisji i jej Sekretarzem został pan Paweł Orłowski z Pokucia k/Iwieńca, redaktor portalu http://ivenec.eu/

Adres mailowy do Komisji herb_hrabstwa@iwieniec.eu lub odpowiednio po białorusku