Kolekcja zdjęć śródmieścia miasteczka  Iwieniec z 2014 r. od o. Lecha Bachanka OFM, gwardiana klasztoru iwienieckiego,
opisy zdjęć - Stanisław Jan Plewako z Warszawy, pierwotne nazwy ulic wg: iwieniec.eu/zarys/


barokowy kościół św. Michała i klasztor ojców franciszkanów z połowy XVIII wieku w Iwieńcu,
widoczna ulica - niegdyś Zaklasztorna, obecnie Puszkina, za klasztorem rzeczka Wołmaneogotycki kościół rzymsko-katolicki św. Aleksego zbudowany na cmentarzu katolickim w Iwieńcu w latach 1905-1907
z fundacji gen. Edwarda Kowerskiego i jego żony Elżbiety z Plewaków Kowerskiej jako mauzoleum rodzinne,
w rzeczywistości dla potrzeb katolików Iwienieckich
przez 40 lat ukazem carskim pozbawionych kościoła


część miasta za rzeką Wołmą, na pierwszym planie grobla spiętrzająca starodawny staw młyński. Droga - przedłużenie grobli (teraz ul. 1-Maja) prowadziła do miasteczka Kamień, o 6 km.


pólnocna część miasta iwieńca za rzeką Wołmą, w XVIII w, nazywała się Nowym Miastem


widok na kościół św. Aleksego i cmentarz, w dolnym lewym rogu 7-letnia szkoła powszechna zbudowana w latach 1930-tych w Iwieńcu.


naprzeciw kościoła widoczny budynek plebanii ufundowanej wraz z kościołem przez generałostwo Kowerskich, cmentarz od początku XIX w. kolejno się powiększający


 jedna z głównych ulica Iwieńca, niegdyś Kojdanowska, obecnie Komsomolska, rozwidlała się z miasteczka Iwieńca na dwie odnogi, lewą na Rubieżewicze i Kojdanów, (Kojdanowska)
prawą na Stołpce - niegdyś i obecnie - ul. Stołpecka
Za rzeką ośrodek dworski z XIX wieku właścicieli miasteczka Iwieńca: Plewaków- Kozarynowa - Doroguncewa, obecnie filia Iwienieckiego Muzeum Tradycyjnej Kultury


najgłówniejsza z ulic Iwieńca, dawna Wileńska, obecnie 1-Maja, prowadziła z Placu Bazarnego i nieistniejacego Kościoła Farnego ku kościołowi św. Michała i klasztorowi,
rozwidlacjąc się na drogę na grobli do Nowego Miasta, dalej na Kamień, i na prawo w Zaklasztorną - na Borowikowszczyznę.


widok na zarzeczną część miasta Iwieńca - Nowe Miasto


rozwidlenie d. ulicy Zaklasztornej  (obecnie Puszkina)., Główna droga wchodzi w las w kierunku na Borowikowszczyznę.
Po prawej stronie budynek 7-letniej szkoły powszechnej  wybudowany w latach 1930-tych w Iwieńcu za kierownika Wacława Króla, zamordowanego w 1940 r. w Katyniu


widok na przedwojenną szkołę 7-letnią i cmentarz katolicki wraz kościołem św. Aleksego przy ulicy dawnej Rakowskiej - bo wychodzacej na Raków


kościół i klaszor oo. Franciszkanów


wyjście ulicy d. Wileńskiej, obecnie 1-Maja na plac Bazarny.
widoczna cerkiewka św. Eurozyny w 1998 r. wybudowana na miejscu dawnego rzymsko-katolickiego kościoła farnego św. Trójcy
(spłonął w pożarze 1888 r., ruiny rozebrano po I wojnie św.)   


centralna ulica Iwieńca, dawna Kojdanowska, obecnie Komsomolska wchodziła na Plac Rynkowy z sukiennicami z początku XX wieku, na tym miejscu bloki mieszkalne
po lewej stronie placu znajjdował się kościół farny św. Trójcy, obecnie stoi tanm obelik i cerkiewka
Do białego kościoła oo. Franciszkanów idzie krótka a najważniejsza ulica dawna Wileńska, obecnie 1-Maja, z widocznycm grmachem Domu Polskiego im. A. Stelmachowskiego
W lewo w dół odchodzi dawna ulica Rakowska (obecnie ul. 17 września) prowadząca do czerwonego kościoła św. Aleksego

plac Rynkowy (bazarny) zmienił kształt i sąsiaduje z zadrzewionym skwerem. Za cerkwią obelisk poległuych partyzantóew a dalej były szpital epidemiologiczny w Iwieńcu,
ulica za cerkwią i szpitalem, przedłużenie Wileńskiej, to dawna Plebańska, znana już w XVIII wieku, obecnie - ul. Białoruska


fragment mapy WIG z 1938 r. w skali 1:25.000

współczesny plan Iwieńca: http://www.iwieniec.eu/forum/index.php?topic=211.msg555