Michał Leszczyński, zdjęcie w Iwieńcu, zapewne tuż przedwojenne.