Pierwsza Komunia św. - 26 czerwca 1937 r. w kościele św. Michała w Iwieńcu.
Felicja Leszczyńska (później zamężna Pastuszko) stoi pierwsza od prawej, w najniższym rzędzie.
Czesia Jermak - w drugim rzędzie czwarta od prawej to (zdjęcie ma w tym miejscu plamę).
Wanda Matusewicz - w 3 rzędzie 6ta z prawej, kl. III

Prosimy o pomoc w identyfikacji pozostałych osób!

 

zdjęcie ze zbiorów rodziny Pastuszko