Procesja Bożego Ciała w Iwieńcu przed II wojną światową

 

 

zdjęcie ze zbiorów rodziny Pastuszko