zob. też przedwojenną sztabówkę ziemi iwienieckiej

zobacz:
            kapliczka
            kamienie

rysował w styczniu 2007 r. Ksawery Suchocki