Karta dawnéj Polski z przyległémi okolicami krajów sąsiednich,
  1:300000, Paryż 1859 r. (fragment z Iwieńcem, Kamieniem, Rakowem, Wołmą, Derewną, Rubieżewiczami)
 

1. Karta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materyałów, Paryż 1859
2. Paryż ca 1840-1859 Imprimerie de Louis Antoine, Rue des Noyers, 70 lub Rue de Cluny.
3. Wojciech Chrzanowski kier. Józef Kowalski, Feliks Wrotnowski  kier. Teofil Zabłocki et al. rys. Adolphe Hippolyte Dufour.
4.  skala 1:300 000
5. Mdz.; 48 ark. + skorow. form. różny  ark. 9, 20 ; 48,7 x 50,5 cm ark. 33 bis, 36; 53,6 x 50,8 cm pozostałe 65,8 x 50,5 cm skorow. 42,6 x 37,5 cm . Mapa została wydana w luźnych arkuszach i w postaci atlasu z tytułem okładkowym  Karta dawnej Polski.
6. Jest to pełne wydanie tzw. mapy Chrzanowskiego, której pierwszych 38 arkuszy ukazało się w latach od 1840 do 1848. Mapa Chrzanowskiego jest jedyną mapą topograficzną Polski w granicach historycznych opracowaną i wydaną przez Polaków w okresie zaborów.

Na podstawie http://www.topograf.com.pl/ podał Zbigniew Wołocznik