Helena z Adamowiczów z synem Antonim "Tolikiem" i mężem Gołubowiczami
zdjęcie w Pohorełce ok. 1960 r., przed domem zbudowanym
na miejscu spalonego domu Adamowiczów