Rodzeństwo Janina i Ksawery Suchoccy w maju 1939 r.
w Wołożynie na fotografii komunijnej