Pohorełka i Zalesie spalone w czasie prowadzonej przez Niemców operacji pacyfikacyjnej "Herman" trwającej od 13 lipca do 8 sierpnia 1943 r., objęła Puszczę Nalibocką i jej otoczenie.

zob. "Na przedpolu Warszawy" VII Obwód "Obroża" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Oddziały Kresowe - Historia
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/
http://www.ibprs.pl/ak_obroza_kampinos/