W czasie II wojny światowej mieszkańcy Iwieńca i ziemi iwienieckiej i okolic Puszczy Nalibockiej  poddani byli wielokrotnie represjom ze strony okupantów. Poniższe opisy mają przybliżyć ich zakres i skutki.

Kazimierz Plewako z maj. Zalesie
i rodzina Jaworskich z maj. Mieszkucie

Losy wysiedleńców z ziemi iwienieckiej

Dorastanie pod dwiema okupacjami:

Wspomnienia Józefa Pietraszkiewicza

Wspomnienia z Iwieńca
Heleny z Chmielewskich Mińko.

Uroczyste nabożeństwo żałobne
w 65-tą rocznicę zbrodni nalibockiej

 

 

 

Materiały do historii miasteczka  Iwieniec i ziemi iwienieckiej
- strona główna