W rocznicę spalenia miasteczka  Naliboki  przez partyzantów sowieckich i zamordowania 127 jego mieszkańców odprawiona zostało uroczyste nabożeństwo, zamówione przez dzisiejszych mieszkańców Nalibok. Oto kilka zdjęć z uroczystej mszy i nabożeństwa na cmentarzu
udostępnionych przez ich autora, pana Dzianisa Salasza


ks. Marian Szerszeń, proboszcz parafii nalibockiej, przed najświętszym sakramentem
podczas żałobnej mszy św. w kościele parafialnym w Nalibokach w dniu 8 maja 2008 roku


przed pomnikiem wzniesionym na cmentarzu w Nalibokach poświeconym zamordowanym Naliboczanom


trzy tablice na pomniku Naliboczan - poświęcone poległym żołnierzom Armii Krajowej, duchowieństwu i mieszkańcom

prezentowane na tej stronie fotografie
są autorstwa i własnością Dzianisa Salasza