O udziale formacji ukraińskich w pacyfikacyjnej operacji "Herman" świadczy również relacja Józefa - Jana Kuźmińskiego.

W książce "Z Iwieńca i Stołpców do Białegostoku" na str. 77 przytacza kaprala Karpowicza, "któremu Ukraińcy wymordowali całą rodzinę koło Iwieńca w 1943 r.". Prawdopodobnie chodziło o miejscowość Sobkowszczyzna.