W obronie Krzyża 1907 r.

historia pacyfikacji policyjnej mieszczanek iwienieckich

kalendarium wydarzeń

Za Krzyż

Do Iwieńca (23.07.1907)
- relacja Adama Żaby

"Złowrogie chmury" pióra
Adama Żaby (25.07.1907 r.)

Po fakcie (26 lipca 1907 r.)

W Iwieńcu (3.VIII.1907)
Tygodnik ilustr. "Świat"

 

 

 

 

 

 


www.iwieniec.eu