źródło: National Library of Lithuania

Identifier:  C10000648783

Aktykacja plenipotencji
Jaśnie Wielmożnemu Przebendowskiemu Generałowi Małopolskiemu
służącej

Roku tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzeciego
miesiąca Julij piątego dnia [1783-07-05]

Przed nami sędziami na Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego z Województw, Księstwa i Powiatów w roku teraźniejszym tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzecim na kadencją niniejszą Grodzieńską obranemi i aktualnie w mieście Jego Królewskiej Mości Grodnie zasiadającymi i sądzącymi, stanąwszy obecnie patron WJPan Kazimierz Plewako Starosta Kołobryski dokument plenipotencyjny na stemplowanym papierze pisany z Ksiąg Grodzkich Krakowskich pod pieczęcią tegoż urzędu wydany JWJP-u Przebendowskiemu Generałowi Małopolskiemu służący ad acta podał, sequenti thenore, Comparens personaliter coram offitio actisq. prentt. crens. capit. Cracoviensis Ill-ris M-cus Ignatius Potocki Supremus Magni Ducatus Lithuaniae notarius Ill-ris M-ci Josephae Dorothae Sołohubowna cap-neidis Eyszyscensis...

...Eyszyscensis olim Illustris Magnifici Georgij Sołłochub (sic!) Capitanei Eyszyscensis cum olim Illustri Magnifica Marianna de Potockie consorte legitima procreatae filiae in minore aetate existentis, tutor suo et ejusdem Pupillae suae nomine agens sanus mente et corpore existens palam libere publice ac per expressum recognovit quia ipse plenipotentiam manualem more ac jure Magni Ducatus Litchuaniae (sic!) per se recognitam ratione ibidem contentorum in rem Illustris Magnifici Ignatij Francisci Przebendowski, immediati Generalis Minoris Poloniae, Cracoviensis, Solecensis et-tra capitanei. Die vigesima nona mensis Maji anno currenti. Factam manibus tam sui recognitis quam Illustrium Magnificorum obsignatorum sive tabellariorum subscriptam, ad acta praesentia hodie modo oblata porrectam in omnibus conditionibus facultatibus et ligamentis, in eadem plenipotentia expressis approbavit confirmavit et ratificavit, prout approbat confirmat et ratificat, praesentibus et quatenus eadem, plenipotentiae vis robur et authoritatem actus officiosi habeat at obtineat, modernus recognoscens declarat, hac sua personali recognitione  ad praemissa mediante actum in castro cracoviensi feria sexta, post festa Solemnia Sacri Pentecostes. proxima die scilicet [...] tertia mensis Junij Anno Domini Millesimo Septingentesimo octuagesimo tertio. U tego dokumentu correcta i lekta przy wyciśniętej grodzkiej krakowskiej pieczęci takowa: correxit Korrytowski (sic!) mp.  L-ra Hipolitus Łojowski, który to dokument za podaniem onego przez wyż wyrażonego patrona do akt jest do ksiąg Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego...

... spraw wieczystych Kadencji Grodzieńskiej przyjęty i wpisany, z których i ten wypis pod pieczęcią Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego jest wydan.

    Ignacy Morawski, Marszałek Trybunału  Głównego W.X.L.
    Antoni Alexandrowicz, Deputat Powiatu Lidzkiego, Pro tunc Pisarz
    Stanisław Oranowski sędzia grodzki województwa wileńskiego, v-ce Marszałek Trybunału Głównego W.X.L.
    Ignacy Szwykowski, stanowniczy wojsk W.X.L., deputat trocki
    Augustyn Middleton Pisarz Grodzki i deputat Powiatu Kowieńskiego
    Dominik Bystram, chorąży usarski, deputat  Powiatu Upickiego
    Justyn Anforowicz sędzic ziemski smoleński, deputat z powiatu wiłkomirskiego
    Jan Wołodkowicz Pisarz Grodzki, Deputat Miński
    Ignacy Bykowski, koniuszy wołkowyski, deputat z pow. słonimskiego

Corectum      Piotr Witkiewicz ziemski Starostwa Żmudzkiego
i Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego Regent