Jan Michał Sołłohub, ok. 1740 r., obraz, nieznanego autora, z Muzeum - Zamku w Oporowie,

Jan Michał Sołłohub, ur. ok.1677 r., zm. 8 maja 1748 w Sawie, pow. orszański, pogrzeb 5 maja1749 w Mińsku w kościele Jezuitów
Podskarbi Wielki Litewski (16.XII.1731-24.XI.1746), Wojewoda brzesko-litewski (24.XI.1746-8.V.1748)
kawaler Orderu Orła Białego od 1731 r. (gwiazda orderowa na piersi), właściciel Iwieńca od 14-02-1743 r. do śmierci 8-V-1748 r.,

fotografia zamieszczona dzięki uprzejmości i za zgodą Dyrekcji Muzeum - Zamku w Oporowie,