Przygotowania do powitania w Iwieńcu w dniu 24 września 1929 r. Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego

powyżej prawa strona ulicy z widokiem na barokowy kościół św. Michała, poniżej lewa strona ulicy z perspektywą na hotel "Central"

zdjęcia pochodzą ze zbiorów Andrzeja Żmijewskiego z Australii, syna
żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza w Iwieńcu - Ludwika Żmiji