Wielkiego  Księcia  Litewskiego  Aleksandra  Jagiellończyka

Przywilej na Iwieniec z 1500 r.

 

530. VI 100—170.                                                                        27 maja 1500 r.
Potwierdzenie panu Jurijowi (Jerzemu) Sołohubowiczowi na majątki jego ojcowizny,
część brata jego Bogdana Sołohubowicza, na Iwieniec, w Kijowcu,
w Kosiczach, we Hrebieni, w Kobyliczach, w Cielakowie, w Powidziszkach

Z Bożej łaski Aleksander.
W imię Świętej Niepodzielnej Trójcy. Amen

Czynimy wiadome tym naszym listem, kto na niego spojrzy, albo odczytanie jego usłyszy, obecne i potem będące, komu będzie potrzeba to wiedzieć.

Bił przed nami czołem pan Jurij Andrejewicz Sołohubowicz i kładł przed nami list brata swojego, pana Bogdana Andrejewicza, na to, że ten wspomniany brat jego, pan Bogdan, będąc z dopuszczenia Boskiego w chorobie i po tylu laty widzący od niego łaski i przyjaźni, i starania jego dla siebie, i poczesność [tj. szacunek - SP] tą, którą w tej jego niemocy do niego miał, i dary pieniędzmi i innymi rzeczami, którymi za niego czterokrotnie zastępował, i chcąc jemu za to zapłatę zadośćuczynić, dał jemu, i zapisał, i przywilejem swoim potwierdził całą dzielnicę [tj. dział - SP] swoją, dziedzictwo swoje i ojczyste i macierzyste, co na niego przeszło w majątkach, w majątku na Iwieńcu, i w Kijowcu, a [także] w Kosiczach, a [także] na Hrebieniu, a [także] w Kobyliczach, a [także] w Cielakowie, a [także] w Powidyszkach - z ludźmi i ze wszystkimi ich ziemiami pasznymi [dającymi płody rolne i paszę - SP] i bartnymi, z sianokosami, z daninami, z wszelkimi dochodami, z czeladzią niewolną, i ze wszystkimi sprzętami domowymi, które pozyskał.

I bił przed nami czołem, abyśmy mu to potwierdzili naszym listem. Zatem my jemu wszystko to, wyżej napisane, majątki, dział brata jego Bogdana, ze wszystkimi ludźmi, i ze wszystkimi ich ziemiami uprawnymi, i z bartnymi, i z dąbrowami, i z lasami, z sianokosami, ze stawami, ze stawiszczami, z młynami z ich przemiałem, z jeziorami, z rzekami, z gonami bobrowymi, z łowami, z łowiskami, ze wszystkimi przynależnościami i dochodami groszowymi [czyli pieniężnymi - SP] i miodowymi, i kunowymi [czyli w futerkach] i wszystkimi innymi opłatami i datkami, które jakąkolwiek nazwą mogą być nazwane albo wymienione być, i z czeladzią niewolną, i ze wszystkimi sprzętami domowymi, i ze wszystkim tym, co jemu jego brat pan Bogdan dał i zapisał, potwierdzamy tym naszym listem wieczyście jemu i jego żonie, i jego dzieciom, i potem będącym ich następcom;

ma pan Jurij to wszystko, wyżej opisane, majątki i ludzi posiadać z całkowitym prawem i władzą po tym, jak przed tem przez brata jego pana Bogdana były dzierżone, i ziemie tych ludzi zupełnie, tak jak przedtem były dzierżone i jak je w swoich granicach posiada, ze wszystkim tym, co z dawna do tych majątków przysługiwało.

Może on te, wyżej opisane, majątki i ludzi, sprzedać, i oddać, i zamienić, ku swojemu pożytkowi obrócić, i rozszerzyć, jak sam najlepiej rozumie. a jeśliby kiedykolwiek brat jego pan Mikołaj Andrejewicz chciał mieć dział części pana Bogdana w ojcowiźnie, i on ma bratu swojemu panu Jerzemu za wszystko to, wyżej opisane, nakłady, darowizny, strawę, i też że czterykroć za niego powinność ziemską zastępował, pieniężnie opłacił zgodnie z zeznaniem i przywilejem brata ich pana Bogdana, o ile spłaci pieniężnie, i on może mieć dział w części pana Bogdana w ojcowiźnie, ale nie w majątku macierzystym.

A przy tym byli: ksiądz Wojciech [Tabor - przyp. SP], biskup Wileński, oraz wojewoda Wileński, kanclerz, pan Mikołaj Radziwiłowicz, oraz marszałek nasz, ochmistrz naszej Wielkiej Księżnej, namiestnik Kowieński, pan Wojciech Janowicz [Kłoczko -przypis SP]. A na potwierdzenie tego i pieczęć naszą kazaliśmy przywiesić do tego naszego listu.

Pisano i dano w roku 7008, miesiąca Maja 27 dnia. Indykt 3.

tłumaczenie opublikowane w czerwcu 2017 r. w 10 numerze
półrocznika "Dziedzictwo Kresowe"  ISSN 2299-7024
http://dziedzictwokresowe.plewako.eu/DK-10.pdf
przetłumaczył Stanisław J. Plewako
zweryfikował  dr Tomasz Jaszczołt

tłumaczenie na www zamieszczono 2015-02-15