klasztor oo. Franciszkanów w Iwieńcu
 
ufundowany 1702 r. przez stolnika mińskiego Teodora Wańkowicza,
 
i kościół pw. św. Michała Archanioła
barokowy, wybudowany  ok. 1740 r.

Przywrócenie katolickiego charakteru  kościoła w marcu 1918 r., który jako katolicki zamknięty został dekretem zaborczych władz rosyjskich 28.11.1868 Fragment  zdjęcia pana Aleksandra Sosny zakupionego na niemieckiej stronie internetowej i nam udostępnionego.

Opis  zdjęcia na odwrocie (zobacz)

Katholische Kirche 
Kościół Katolicki

Panije entfernt die Kreuße 

Panie (Boże) usuń krzyże
vom Russ. Kath
edrale

z ruskiej cerkwi katedralnej

Marz 1918

Słowo Panje oznacza zwrot do "Pana" i nie jest słowem niemieckim lecz polskim, zapisanym przez Niemca, być może duchownego: podpis wyraża prośbę o przywrócenie katolickiego charakteru dla wspaniałego kościoła, "katedry" w Iwieńcu.

Za rozszyfrowanie opisu zdjęcia serdecznie dziękuję Wielce Szanownym Panom:

Zdjęcie powyższe jest również
(w mniejszym powiększeniu) reprodukowane w pracy Bronisława W. Króla z 1938 r. (wydanie Białystok 2001 str. 69) jednakże z błędnym podpisem:
"Mieszkańcy Iwieńca stają w obronie krzyża" odnoszącym się do wydarzeń 1907 r.

W kościele pw. św. Michała oo. franciszkanów pochowany został właściciel majątku Litwa k/ Iwieńca Stanisław Bohuszewicz Minkowski (1751-1819), poseł Województwa Mińskiego na Sejm Rzeczypospolitej 1773 r. "dzielny i nieodstępny kolega sejmowy T. Reytana i S. Korsaka" jak pisze Wanda Konczyńska (PSB, t.II, 1936 r.)

Dzwon Marszałka