Budynek pomocniczy w zespole dworskim w Iwieńcu, być może dom zarządcy?

Rysował z pamięci (14.03.2007) Ksawery Suchocki: 

zob. portret z 1847 r. jednego z właścicieli majątku i miasta Iwieniec - Jakuba Plewako