Renowacja tablic epitafijnych
z kościoła św. Aleksego w Iwieńcu

Z inspiracji i przy pomocy Towarzystwa Rodu Plewako w neogotyckim kościele św. Aleksego w Iwieńcu na Białorusi odnowiono i umieszczono w widocznym miejscu tablice upamiętniające siostry Plewakówny, córki Piotra i Melanii z Niemorszańskich Plewaków - fundatorki tego kościoła katolickiego.

Kościół wzniesiony został w miasteczku Iwieńcu między 22 maja 1905 r. (data poświęcenia kamienia węgielnego przez abp. Jerzego Szembeka) a 23 grudnia 1907 r. (data konsekracji kościoła). Renowacje, za zgoda księdza proboszcza, ojca Andrzeja Szalkiewicza OFMConv. przeprowadził na swój koszt pan Dionizy Sałasz z Mińska. Śruby mocujące tablice - pod wymiar i zgodnie z charakterem obu tablic - sfinansował za pośrednictwem Towarzystwa Rodu Plewako prawnuk Aliny Tukałłowej - Adam Konarzewski z Koszalina, a nad parametrami technicznymi zamówienia czuwał inż. Adam Jaworski z Warszawy, syn ziemian z majątku Mieszkucie koło Iwieńca.

Tablica marmurowa upamiętniająca zmarłą podczas budowy kościoła  Alinę Tukałłową, właścicielkę majątku  Moskalewszczyzna koło Iwieńca, umieszczona pierwotnie w zakrystii, ucierpiała mocno za czasów komunistycznych - wybito z niej medalion ze zdjeciem zmarłej, a okaleczona tablica wisiała za szafą. Wskutek nalegań członków rodziny Aliny Tukałłowej tablicę zdjęto z zamiarem przeniesienia w bardziej stosowne miejsce, ale przy zdejmowaniu uszkodziła się jeszcze bardziej. Waga tablicy marmurowej to około 60 kg. W miejsce wybitego medalionu ze zdjęciem Aliny Tukałłowej pan  Dionizy Sałasz wstawił jej herb rodowy - "Pogonię" Plewaków. Obie odrestaurowane tablice zostały umieszczone w dniu 25.4.2015 roku w "Czerwonym" Kościele w Iwieńcu. Zawieszono je na przeciwległych ścianach w kruchcie (przedsionku) kościoła, dostępnym nawet wtedy, kiedy wnętrze kościoła zamknięte jest żelazną kratą.


Kolatorzy kościoła, Edward i Elżbieta Kowerscy, byli bezdzietni, natomiast zostało potomstwo po rodzeństwie - po siostrach Elżbiety Kowerskiej: Zofii Konarzewskiej i po Alinie Tukałłowej, m.in. wspomniany pan Adam Konarzewski, członek Towarzystwa Rodu Plewako. Zaś po siostrze Edwarda Kowerskiego - Sydalii Plewakowej - członkowie Towarzystwa: prawnuk Wojciech Krzysztof Plewako i praprawnuczka Aleksandra Plewako-Szczerbińska oraz prawnuczka Maria Sikorzyńska, która udostępniła zdjęcie dziadka Jana Plewako do poprzedniego artykułu.


Stanisław J. Plewako
artykuł ukazał się w czerwcu 2015 r. w 6 numerze półrocznika 
"Dziedzictwo Kresowe", ISSN 2299-7024
, str. 6