Na półkach księgarń ukazała się drukiem książka, datowana 2005 r.,
będąca publikacją pracy doktorskiej Witolda Wasile
wskiego
pt. "Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX wieku".

NERITON, 2005
ISBN: 83-89729-12-1
Liczba stron: 281
Oprawa: miękka
Kategoria: Historia

Data umieszczenia tytułu na półce Księgarni nabo.pl

to Poniedziałek, 06 Lutego 2006
Wysyłka w ciągu 1-3 dni, cena  34,21zł
Zdjęcie okładki książki z witryny  Księgarni nabo.pl


Autor, młody badacz, w dorobku tego wybitnego historyka i filozofa szuka powiązań z myślą rosyjską, m.in. Lwa Tołstoja, Włodzimierza Sołowjowa i Sergiusza Bułgakowa, a także wpływu na nią. Wśród poruszonych wątków znajdują się stosunek do narodu i patriotyzmu, społeczeństwo, miejsce jednostki w świecie i historii oraz rosyjski komunizm, a nawet seksualność człowieka. Nie brakuje tu elementów biografii Zdziechowskiego, przybliżono też kontekst polityczny dialogu polsko-rosyjskiego. http://www.neriton.apnet.pl/index.php?manufacturers_id=120&page=1&sort=1a

Praca Witolda Wasilewskiego - uwzględniając dotychczasowy dorobek badań nad Zdziechowskim - jest w wysokim stopniu nowatorską i oryginalną próbą porównania bądź konfrontacji wybranych aspektów szeroko i wielopoziomowo traktowanej myśli Zdziechowskiego z twórczością czołowych przedstawicieli rosyjskiego intelektualizmu końca XIX i XX wieku. Stosownej analizie komparatystycznej poddane zostały poglądy i wizje Zdziechowskiego, Lwa Tołstoja, Włodzimierza Sołowjowa i Mikołaja Bierdiajewa, a w węższym zakresie Konstantego Leontjewa, Dymitra Mereżkowskiego, Wasilija Rozanowa i Siergieja Bułgakowa. Właśnie dzięki ujęciu porównawczemu wyraziście ukazane zostały umysłowe i duchowe parantele i przeciwieństwa polskiego i rosyjskich protagonistów rozprawy. Autor skoncentrował się na wybranych obszarach światopoglądowych, a zwłaszcza refleksji nad społeczeństwem, narodem, osobą ludzką, fenomenem płciowości, miejscem człowieka i zbiorowości w świecie i historii, sensem historii, stosunkiem do komunizmu oraz relacją między polityka a etyką.
Z recenzji prof. dr hab. Leszka Jaśkiewicza http://www.gandalf.com.pl/b/marian-zdziechowski-wobec-mysli/

Szczególnie polecić chciałbym polecić podrozdziały dotyczące młodości Mariana Zdziechowskiego, gdzie na stronach 25-37 dr Wasilewski obszernie relacjonuje sytuację - w sąsiednim do Rakowa Zdziechowskich - Iwieńcu Plewaków. Odnosi się również do prezentowanej na stronie http://www.iwieniec.plewako.pl/  książki z 1909 r. o budowie kościoła katolickiego w miasteczku Iwieńcu.

Stanisław J. Plewako