Arcyp. Hr. Szembek przy wizytacji Kościołów (w. Mińsku).