Znaczenie cyfr na planie m. Iwieniec
z 1909 r.

1.     Ulica Rakowska.

2.     Zaułek Rakowski.

3.              »       Zamonastyrski.

4.     Ul. Michajłowska

5.         »    Wileńska

6.     Plac Bazarny

7.     Ul. dawn. Plebańska.

8.     Zauł. Kozareski.

9.     Ul. Zaszkolna.

10.   Zauł. Zaszkolny.

11.    »    Kojdanowski.

12.   Ul. Stołbcowska.

13.        »   Kojdanowska.

14.        »   Kniażeska.

15.   Szpital ziemski.

16.   Apteka.

17.   Włość.

18.   Synagoga.

19.   Oddział poczty.

20.   Ten dom, w   1850 r. należał
        do Sedal. Kowerskiej, matki
        jen. Edw. Kow-go.

21.   Mieszk. praw. Duchownego.

22.          ,       katol. Księdza.
23.          ,       Lekarza ziemskiego.

24.   Cmentarz żydowski.

25.   Szlachtuz.

26.   Łaźnia.

27.   Młyn.

28.   Fabryka terrakoty Piotra Ło-
        tysza.

29.   Linia    handlowa.

30.   Ruiny fary.

31.   Cmentarz żydowski.

32.   Ratusz mieszczański

33.   Synagoga

34.     Dom pana Doroguncewa P. M.

35.   Droga do Rudni.

36.   Kościół, kaplica i Cmentarz 
  
      katolickie.

37.   Droga do    Rakowa.

38.   Katkowszczyzna.

39.   Rzeka   Wołma.

40.   Grobla.

41.   Droga do m. Kamień.

42.      »      do majątku pana P.M.
         Doroguncewa.

43.   Dr. do   Wojtkowszczyzny.

44.   Po1a    i    ogrody    warzywne.

45.   Droga do m.   Kojdanów.