Przedstawiona w pracy Bronisława Władysława Króla fotografia mimo że pochodzi z tego samego miejsca - placu przed kościołem oo. Franciszkanów w Iwieńcu - dotyczy innego zdarzenia niż mylnie podpisane - jest to zdejmowanie prawosławnych poprzeczek z krzyżów wieńczących wieże kościoła św. Michała w marcu 1918 r. -  a nie rozpędzanie zgromadzenia pod odnowionym krzyżem drewnianym wiosną 1907 r.

Ustalenia wymaga przebieg odzyskiwania kościoła św. Michała z rąk prawosławnych: wydaje się że mniszki mogły wyjechać w czasie wojny, zaś zajęcie kościoła miało miejsce w marcu 1918 r.,  po pokoju brzeskim i zajęciu Iwieńca na dwa lata  przez armię niemiecką, który to fakt podaje sam Bronisław Wł. Król

Stanisław J. Plewako