Rodzina Kołaczyków z Iwieńca


Klemens i Maria Kołaczykowie z córkami
Jadwigą (ur. 1923) i Zofią (ur. 1926 r.)


Zofia Kołaczyk z koleżanką - zimą w Iwieńcu